Description

* Voor salariëring een controle van de administratie
* Aanleveren loonjournaalpost
* Opmaken en aanleveren van betaalbestand (Batch)
* ID-controle
* Loonaangifte
* Loonstrook
* Verloning per week, 4 weken, of per maand